Thông báo tuyển sinh

Thu hồ sơ tuyển sinh NCS Đợt 1 Khóa K41 từ ngày 01-04-2021 đến ngày 24-04-2021

Đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh

Lưu ý: Khi đính kèm File PDF hãy đính kém đúng và đủ thông tin cần đính kèm!

I. Thông tin cá nhân (Lưu ý mục đánh dấu (*) là bắt buộc)


II. Thông tin nghề nghiệp (Điền đầy đủ thông tin nếu có)


III. Văn bằng đại học (Lưu ý mục đánh dấu (*) là bắt buộc)


IV. Văn bằng 2 (Điền đầy đủ thông tin nếu có)


V. Văn bằng thạc sĩ (Điền đầy đủ thông tin nếu có)


VI. Ngoại ngữ (Lưu ý mục đánh dấu (*) là bắt buộc)


VII. Thông tin dự tuyển (Lưu ý mục đánh dấu (*) là bắt buộc)VIII. File đính kèm theo hồ sơ dự tuyển (Lưu ý mục đánh dấu (*) là bắt buộc)